Na dobry początek

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji BGK w ramach konkursu „Na dobry początek” na realizację projektu „ Co w serduszku dziecka gości, oprócz smutku i radości”

 Dzięki dotacji możemy zrealizować cykl zajęć dla dzieci w wieku 2-4 i ich rodziców mieszkających na terenie wsi Mąkownica i Ruchocinek ( gmina Witkowo).

Realizowany przez nas projekt przyczyni się do wszechstronnego rozwoju zarówno małych dzieci jak i ich rodziców. Działania projektowe zaplanowane są w taki sposób aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi oraz wyrównać szanse szczególnie małych dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i uspołeczniania ich.

Ogromnym wsparciem w realizacji naszego projektu jest zaangażowanie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz włodarzy wsi – pani sołtys Janiny Wędzikowskiej i pana sołtysa Henryka Szymańskiego.

Wiele działań przewidzianych w projekcie skierowanych jest do wszystkich mieszkańców wiosek. Poniżej przedstawiamy harmonogram działań w których udział brać mogą wszyscy mieszkańcy wsi.

Kliknij aby powiększyć  

 

Konkurs „Na dobry początek!” po raz 9. organizuje Fundacja BGK. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

Nagrodzonych został o 60 projektów. Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat otrzymały biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe.

Odbiorcami działań jest 2 100 dzieci i ponad 2 400 rodziców.

Nagrodzone projekty wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi i lokalne zasoby, angażują instytucje partnerskie, doceniają rolę integracji wielopokoleniowej, tworząc inspirujące otoczenie do rozwoju dzieci.